Młoda kobieta trzyma w ręku głośnik Bluetooth marki PEAQ, młody mężczyzna obejmuje ją od tyłu, oboje śmieją się, na zewnątrz, słońce w tle

Zrównoważony rozwój w PEAQ

Nasze zaangażowanie na rzecz ludzi i środowiska

Również w kwestiach zrównoważonego rozwoju PEAQ ma najwyższe wymagania.

Cały czas dążymy do ograniczenia odpadów opakowaniowych ‒ w szczególności plastikowych. Z tego powodu opracowaliśmy własne wytyczne dotyczące opakowań, w których przestrzegane są zasady usuwania, redukowania, ponownego użycia, odnawiania i recyklingu (Remove, Reduce, Reuse, Renew i Recycle).

Ponadto dla poszczególnych grup produktów opracowywane są koncepcje środowiskowe, w którym sprawdzane jest stosowanie certyfikowanych materiałów oraz nowe rodzaje opakowań.

 

Duże znaczenie dla nas ma również prawidłowy recykling zużytych urządzeń elektrycznych (elektronicznych). Pod względem prawnym jesteśmy zobowiązani do zwrotu zużytych urządzeń. Dotyczy to

sklepów stacjonarnych oraz naszych sklepów internetowych. W zależności od poszczególnych przypadków zdarza się również, że przyjmujemy urządzenia w sposób wykraczający poza nasze ustawowe zobowiązanie do przyjmowania. Zebrane zużyte produkty są przekazywane do specjalistycznych zakładów utylizacji do przetwarzania i ponownego wykorzystania.

Ekologiczna utylizacja jest dodatkowo kontrolowana przez „fundację ear” (fundacja Elektro-Altgeräte Register), w której PEAQ jest zarejestrowany jako przedsiębiorstwo koncernu Imtron.

 

Ochrona praw pracowników jest zapewniona przez członkostwo w amfori BSCI. Wszyscy aktualni i nowi dostawcy PEAQ są zobowiązani do zachowania kryteriów zrównoważonego rozwoju przez kodeks postępowania.

W przyszłości PEAQ chce przejmować jeszcze większą odpowiedzialność za społeczną i ekologiczną zgodność procesów produkcji.

 

Wyraźne korzyści

Uwielbiamy dobrą rozrywkę. Nasze produkty mają dawać radość ‒ również podczas użytkowania. Intuicyjna obsługa jest dla nas taką samą oczywistością jak najnowocześniejsze technologie oraz atrakcyjna i ponadczasowa stylistyka.

 

najwyższa jakość w najlepszej cenie
najlepsza rozrywka, wyrazista akustyka oraz bardzo ostry obraz
minimalistyczna ponadczasowa stylistyka