Informacje redakcyjne

© Copyright

Tekst, zdjęcia, grafiki, dźwięk, animacje i filmy oraz ich rozmieszczenie na stronie internetowej firmy PEAQ jest chronione prawem autorskim i przepisami innymi ustaw ochronnych.

Zabrania się kopiowania, przetwarzania, modyfikowania lub udostępniania osobom trzecim treści niniejszej strony internetowej do celów komercyjnych. Informujemy, że zdjęcia umieszczone na niniejszej stronie internetowej są objęte częściowo prawem autorskim osób trzecich.

 

Spis znaków towarowych

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie znaki towarowe na stronie internetowej PEAQ są chronione prawem o znakach towarowych. Marki i elementy projektowe wykorzystane na naszej stronie są własnością intelektualną firmy Imtron GmbH.

 

Odpowiedzialność

Strona internetowa została przygotowana z najwyższą starannością. Mimo to nie możemy zagwarantować, że podane informacje są bezbłędne i dokładne.

Wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania tej strony internetowej jest wykluczona, jeśli nie zostały one spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ze strony firmy Imtron. Jeśli niniejsza strona internetowa zawiera linki do innych stron, których administratorami są osoby trzecie, firma Imtron GmbH nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się tam treści.

 

Spis licencji

Własność intelektualna zawarta na stronie internetowej firmy PEAQ, jak np. patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie są udzielane licencje do korzystania przez inne firmy z własności intelektualnej firmy Imtron GmbH ani osób trzecich.

 

Wskazówki dotyczące przepisów ustawowych

Podczas korzystania z naszych usług zostaną Państwo ewentualnie poproszeni o podanie danych osobowych. Udzielenie odpowiedzi na te pytania jest dobrowolne. Państwa dane osobowe są zapisywane i przetwarzane zgodnie z niemieckimi przepisami prawa ochrony danych.

 

Informacje dotyczące rozstrzygania sporów przez Internet

Komisja Europejska stworzyła platformę internetową do rozstrzygania sporów przez Internet. Platforma jest miejscem pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych, które wynikają z internetowych umów sprzedaży. Platforma jest dostępna dla klienta na stronie:
ec.europa.eu/consumers/odr

 

Nie jesteśmy gotowi ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spór przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

 

Nazwisko i adres

Członek zarządu

Numer telefonu

Adres e-mail

 

Wpisy rejestrowe

Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy w Ingolstadt HRB 4580

NIP-UE

Numer rejestracji WEEE

Niestety produkty IT firmy PEAQ nie są jeszcze dostępne w Twoim kraju. Możesz zmienić widok na następujące wersje krajów