Impressum

© Copyright
Tekst, afbeeldingen, grafieken, sound, animaties en video's evenals de rangschikking daarvan op de PEAQ website vallen onder het auteursrecht en andere beschermende wetten.
De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk gemaakt. Wij wijzen erop, dat op de website aanwezige afbeeldingen deels onder het auteursrecht van derden vallen.

Merkenoverzicht
Voor zover niet anders wordt aangegeven, zijn alle merken op de PEAQ website door het merkenrecht beschermd. De op onze site gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van Imtron GmbH.

Aansprakelijkheid
De website werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de nauwkeurigheid van de opgenomen informatie niet gegarandeerd worden. Elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik van deze website ontstaat, is uitgesloten, voor zover deze niet op opzet of nalatigheid van Imtron berust. Indien vanaf deze website naar internetpagina's verwezen wordt, die door derden geëxploiteerd worden, aanvaardt Imtron GmbH geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan.

Licentieoverzicht
Het op de PEAQ website opgenomen intellectuele eigendom zoals patenten, merken en auteursrechten is beschermd. Door deze website wordt geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom van Imtron GmbH of van derden verstrekt.

Wettelijke aanwijzingen
Bij het gebruik van onze diensten wordt u eventueel gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Het beantwoorden van deze vragen is vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens worden volgens de Duitse wetten voor gegevensbescherming opgeslagen en verwerkt.

 

 

 

 

 

 

Naam en adres

Imtron GmbH
Media-Saturn-Str. 1
D-85053 Ingolstadt

Directieleden
Alexander Beck
Michael Schuld

Telefoonnummer
+49 (0)841 634-4660
 
E-mailadres
contact@imtron.eu

Inschrijvingen in het handelsregister
Kantongerecht: kantongerecht Ingolstadt HRB 4580

Btw-nummer
DE 256909230
 
WEEE-registratienummer
DE 55277764