Avís legal

© Copyright
El text, les imatges, els gràfics, el so, les animacions i els vídeos, com la seva disposició al lloc web de PEAQ estan subjectes a la protecció dels drets d’autor i altres lleis de protecció.
Està prohibit copiar, divulgar, modificar o fer accessible a tercers el contingut d'aquest lloc web per a finalitats comercials. Assenyalem que les imatges incloses al lloc web estan subjectes parcialment als drets d’autor de tercers.

Directori de marques
Si no s’indica altra cosa, tots els logotips de les marques del lloc web de PEAQ estan protegits pels drets de marca. Les marques i elements de disseny emprats a la nostra pàgina son propietat intel·lectual d’Imtron GmbH.

Responsabilitat
El lloc web s’ha confeccionat amb la màxima cura. No obstant, no es pot garantir que la informació inclosa estigui lliure d’errors o sigui precisa en la seva totalitat.
Queda exclosa qualsevol responsabilitat per danys, que s’ocasionin directa o indirectament de l’ús d'aquest lloc web, sempre que aquests no siguin com a conseqüència de dol o negligència greu per part d’Imtron. Sempre que en aquest lloc web es faci referència a pàgines d’internet de tercers, Imtron GmbH no assumeix cap responsabilitat pels seus continguts.

Directori de llicències
La propietat intel·lectual que s’inclou al lloc web de PEAQ com les patents, marques i drets d’autor està protegida. Mitjançant aquest lloc web no es concedeix cap llicència per a l’ús de la propietat intel·lectual de les empreses d’Imtron GmbH o tercers.


Avisos legals
Si empreu els nostres serveis, és possible que us demanem que ens faciliteu informació de caràcter personal. La resposta a aquesta sol·licitud és voluntària. Les vostres dades personals seran emmagatzemadesi tractades d'acord amb les normes de la política de privacitat alemanya.


Informació sobre la resolució de disputes en línia
La Comissió de la UE ha creat una plataforma d’internet per a la resolució de disputes en línia. La plataforma és el lloc de trobada per a la resolució de disputes extra-judicials sobre obligacions contractuals que es deriven de contractes de compravenda en línia. El client pot accedir a la plataforma a través de l’enllaç següent: http://ec.europa.eu/consumers/odr

No estem disposats ni obligats a participar en processos de resolució de disputes davant de cap Associació de Consumidors.

 

 

Nom i adreça

Imtron GmbH
Media-Saturn-Str. 1
D-85053 Ingolstadt

Membres de la direcció
Alexander Beck
Michael Schuld

Número de telèfon
0841 634-4660

Adreça de correu electrònic
contact(at)imtron.eu

Inscripcions al registre
Jutjat de registre: Jutjat de Primera Instància d’Ingolstadt, Registre comercial, Secció B 4580


CIF
DE 256909230


Número de registre a RAEE
DE 55277764